Tydzień Sztuki - edycja 2012
    • Dlaczego Tydzień Sztuki?
    • Tydzień Sztuki organizowany przez niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenie In gremio i Społeczne Towarzystwo Oświatowe w terminie od 28.05-2.06.2012 to szereg zdarzeń artystycznych, podporządkowanych nadrzędnemu celowi - zaprezentowaniu gdyńskiego środowiska artystycznego i włączeniu mieszkańców Gdyni do różnych działań twórczych. Szczególną inspiracją Tygodnia Sztuki jest starożytna klasyfikacja Muz, odwołujących się do różnych dziedzin sztuki, oraz uwzględnienie ich współczesnych mutacji. Chcemy stworzyć mieszkańcom całego miasta możliwość partycypacji w kulturze poprzez aktywnie jej tworzenie oraz uczestniczenie w warsztatach prowadzonych przez specjalistów rozmaitych dziedzin sztuki, w tym tańca, muzyki, literatury, teatru, rzeźby, rysunku, grafiki, wizażu, grafiki komputerowej, filmu, telewizji, astronomii, śpiewu, fotografii czy nawet retoryki. czytaj więcej